BARBORA  KLUSÁKOVÁ

Architektura - Spaceport Kiruna

<
>

Spaceport Kiruna 

Zadáním ateliéru bylo navrhnout kosmodrom pro soukromé suborbitální kosmické lodě. Kosmodrom bude sloužit soukromé společnosti Virgin Galactic a bude situován u Švédského města Kiruna, jehož poloha za polárním kruhem umožní pasažérům pozorování polární záře. 

Tvar stavby a od něho se odvíjející celkový koncept kosmodromu je inspirován letajícími talíři - UFO. Toto pojetí stavby má působit na astronauty a veřejnost jako vesmírné plavidlo, které práve přistálo na zemi, nebo naopak odlétá z povrchu země. Efekt umocňuji pásem spodního osvětlení, které lemuje obvod budovy u země. 

Budova je rozdělena do dvou stejně velkých a symetrických částí. První částí je hangár a druhou částí jsou prostory pro veřejnost, astronauty a pracující. Hangár slouží pouze pro kosmické lodě a jejich údržbu. V druhé části se nachází turistické centrum, muzeum, ubytování, reastaurace, tréninkové centrum pro astronauty, vždělávací centrum, parking apod...

Mou snahou bylo, aby budova - jakožto objekt UFO - působila celistvě. Proto jsem zvolila zásuvná hangárová vrata, která jsou inspirována mechanismem otevírání klasické observatoře. Po zavření hangárových vrat se vysunou clony, které vyrovnávají linii okolní fasády a zároveň chrání hangárová vrata a jejich mechanismus před sněhem.

Co se týče komunikací, vše je řešeno v oblasti středu, v jádru budovy. Zde se veřejnost může dostat z přízemí do planetária, které je součástí muzea, a také dále na střechu, odkud může pozorovat polární zář. Je zde odděleně řešena cesta budoucího astronauta, který se připravuje na let do vesmíru. Samozřejmě také provozní komunikace pracovníků a zásobování.

Přirozené osvětlení v budově je zajištěno táhlými vertikálními pásovými okny, které se sbíhají směrem ke středu kruhové budovy. Při pohledu z letadla může tato kompozice fasády působit (zejména v noci) jako zornička - oko. Pro bohaté astronauty představuje nejen vizuálně, ale také prakticky, jakési oko / bránu do vesmíru. 

FA ČVUT 2014/2015 - Ateliér Achten & Pavlíček - ateliér volné zadání