BARBORA  KLUSÁKOVÁ

Architektura - Nic

<
>

Prázdný slot č. 55

Zadání: Každý student, každá studentka si může vybrat jeden koridor a navrhne do něj vlastní objekt či funkci, které dají tomuto místu nový smysl. K úkolu lze přistupovat jako k řešení jednoho domu nebo jej řešit v rámci celého konceptu “Nového zbraslavského města“. Každý koridor má konstantní šířku 12 m. Jeho délka je odvozena dle polohy v lomu od 20 m až do 650  m.

Svůj koridor nechávám zcela bez zásahu. Ve slotu vidíme pouze vzpěry, které podpírají tenké ale plošně rozměrné betonové stěny. Vzpěry jsou navrženy v každém druhém slotu v rámci celkového konceptu.

Úkolem architekta není pouze umět navrhovat a stavět, ale také rozpoznat, kdy je nějakou změnu opravdu třeba udělat, a nebo kdy je nejlepší variantou do prostoru nezasahovat. Prázdný prostor považuji za nezybtnou odlehčující součást této zbraslavské utopie.  

FA ČVUT 2012/2013 | Ateliér Hájek - Hulín | Praha - Lom Zbraslav