BARBORA  KLUSÁKOVÁ

Architektura - Hvězdárna

<
>

Rýchorská Hvězdárna

V místě bývalé Maxovy boudy jsem navrhla dvě Hvězdárenské věže. Zadáním bylo navrhnout soubor staveb. Uvažovala jsem nad takovou funkcí, která by vyhovovala tomuto zadání a zároveň šetrně přistupovala k místu.

Rýchorský národní park nepatří mezi nejnavštěvovanější turistické lokality Krkonoš. Vyloučila jsem proto čistě turistickou náplň stavby, navíc sousední Rýchorská bouda poskytuje ubytování. Vzhledem k dobrým světelným podmínkám a vysoké poloze, jsem se rozhodla na tomto místě navrhnout dvě hvězdárenské věže, jednu pro veřejnost a druhou pro vědecké účely. V návrhu se počítá se stávající vyhlídkou, která tovřila základy původní Maxovy boudy. Chátrající místnost pod pochozí plochou vyhlídky renovuji tak, aby uvnitř mohly být zřízeny toalety.  

Poloha obou věží reaguje na divoký terén, zohledňuje stávající stromy a přizůsobuje se co nejlépe potřebám observatoře. Obě věže jsou založeny na stejném dispozičním principu a mají podobné měřítko. Liší se funkcí a designem kopulí. Specifický hranatý tvar kopule nemá pouze estetickou úlohu. Čtvercový půdorys svým  přesahem chrání točnu před námrazou a srážkami. Šikmé zastřešení vyhovuje sněhovým podmínkám. Z konstrukčního hlediska je celková stavba dřevostavbou. Dalekohled je podepřen nosným betonovým sloupem. Energie jsou zajištěny tepelným čerpadlem vedeným centrální nosnou pilotou.

Popularistická věž je otevřena celoročně. Nabízí jak jednodenní tak víkendové programy pro jednotlivce či menší skupiny lidí. V rámci programu je pozorování oblohy dalekohledem, z vyhlídkové terasy doprovázené odborným výkladem. Součástí je také tématická výstava a projekce. Vědecko-technická věž je obsluhována pouze personálem. Je zařízena pro dlouhodobější pobyt pracovníků. 

FA ČVUT 2015/2016 - Ateliér Hradečný - Ateliér soubor staveb