BARBORA  KLUSÁKOVÁ

Architektura - Duchovní centrum Fláje

<
>

Duchovní centrum Fláje a kostel sv.Jana Křtitele

Zadáním diplomové práce je vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje, oživit místo a zpřístupnit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky.

Okolí nádrže je zcela vysídlené důsledkem odsunu Němců po 2. světové válce a následnou výstavbou přehrady. Nejbližší dochovanou obcí je Český Jiřetín, ve kterém stále ubývá počet obyvatel. Tato turisticky atraktivní lokalita zdaleka nenaplňuje svůj návštěvnický potenciál. Oživení takovéhoto místa si žádá vstup nejen po stránce komerční, ale i v rovině symbolické.

Hlavním předmětem návrhu je proto duchovní centrum pod záštitou státu, které slouží jako školící zázemí pro profese zabývající se duševním aspektem člověka - kněží, psychoterapeuti, psychiatři, atp. Centrum takového druhu v současné době na území České Republiky neexistuje ale je potřeba. 

V návaznosti na toto centrum je v přehradě navržena podzemní křížová cesta a nový kostel sv. Jana Křtitele, původní zanikl spolu s obcí Fláje při výstavbě přehrady. Kostel a zastavení křížové cesty se nacházejí v jednotlivých komorách přehrady. Projekt počítá i s komerčním oživením místa ve formě informačního centra, venkovního posezení, vyhlídky, restaurace a prohlídky vnitřních prostor přehrady.

Nová budova centra plynule navazuje na geometrii hráze, terén, stávající parkoviště a vnější vstup do vnitřku přehrady. Součástí budovy je i nový vnitřní vstup přímo z budovy, který navazuje na současnou slepou revizní chodbu. Po hřbetě budovy se line vyhlídková rampa, která plynule přechází do ploch pro pěší na úrovni vozovky. Obvodový plášť je tvořen výrazně strukturovaným betonem, na kterém roste popínavá zeleň. Architektura tak nejen hmotově ale i materiálově navazuje na brutalistní industriální stavbu zasazenou v divoké krušnohorské krajině.  

Nový komplex Fláje je průnikem světských i duchovních potřeb člověka s potenciálem znovuoživení tohoto místa.

FA ČVUT 2016/2017 - Ateliér Girsa - Diplomová práce

vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa